Styrelse

Våra medlemmar består av småskaliga företag inom ett flertal branscher. Ödeshög har en stark sammanhållning och ett positivt företagarklimat. Vi värnar om varandra och våra företagsträffar är välbesökta. Vi ser gärna att man som medlemmar gynnar det lokala näringslivet i sin egen verksamhet.

Birgitta Svensson

Ordförande

Christer Hallin

Ledamot

Fredrik Ihrfeldt

Ledamot

Anders Ljung

Ledamot

Carl Fredriksson

Ledamot

Charlotte Önnestedt

Ledamot

Joanna Kalinowska

Ledamot

Bengt Reifelton

Utsedd kassör