Om oss

Vår målsättning är att Ödeshögs Företagarförening ska vara det självklara valet om organisation och nätverk för lokala entreprenörer. Som förening ska vi utgöra ett betydande  bollplank och vara samarbetspartner till Ödeshögs kommun i näringsrelaterade frågor.

Föreningens målsättning, kärnvärden och inriktning beöver vara tydliga och sammanfattas därför i följande områden:

  • Påverkansmöjlighet både lokalt och regionalt
  • Medlemsnytta genom nätverkande och gemenskap
  • Att föreningens syfte och verksamhet är väl känt för våra medlemmar

Under varje område verkar föreningen i samråd med lokala entreprenörer, kommunen och styrelsen, i syfte att förbättra föreningens erbjudande och därmed bidra till det lokala näringslivets positiva utveckling. Det är bara genom ett intressant erbjudande som föreningen kan locka fler medlemmar, bli starkare och därigenom bidra till den positiva lokala utvecklingen.

Bli medlem

Våra medlemmar består av småskaliga företag inom ett flertal branscher. Ödeshög har en stark sammanhållning och ett positivt företagarklimat. Vi värnar om varandra och våra företagsträffar är välbesökta.
Vill du också bli en del av oss?