Samarbetspartners

Välkommen till vår sida för samarbetspartners. Här presenterar vi stolt de organisationer och företag vi samarbetar med för att stärka och stödja näringslivet i Ödeshög.

Almi Företagspartner Östergötland AB

Almi Företagspartner Östergötland AB är en katalysator för regional utveckling och företagstillväxt. Som en del av det nationella nätverket Almi erbjuder de rådgivning, lån och investeringar för att stödja start-ups och expanderande företag i Östergötland. Genom att fokusera på innovation och hållbarhet arbetar Almi för att hjälpa företag att realisera sina affärsidéer och stärka deras position på marknaden.

NyföretagarCentrum Västra Östergötland

NyföretagarCentrum Västra Östergötland är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till nya entreprenörer och start-ups i regionen. Med sitt fokus på att främja entreprenörskap och innovation, spelar de en viktig roll i att hjälpa nystartade företag att få en framgångsrik start och långsiktig tillväxt.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en kritisk resurs för både arbetsgivare och arbetssökande i Sverige. Genom att tillhandahålla en mängd tjänster som förenklar matchningen mellan företag och potentiella anställda, samt att erbjuda program som förbättrar tillgängligheten på arbetsmarknaden, bidrar de starkt till den ekonomiska tillväxten och inkluderingen i samhället.

Bli medlem

Våra medlemmar består av småskaliga företag inom ett flertal branscher. Ödeshög har en stark sammanhållning och ett positivt företagarklimat. Vi värnar om varandra och våra företagsträffar är välbesökta.
Vill du också bli en del av oss?