Integritetspolicy

Cookies

En cookie är en liten fil med information om ditt besök som sparas i din webbläsare. Användande av cookies regleras enligt lag. Det innebär att alla som besöker en webbplats med cookies ska informeras om hur och varför de används. Besökaren ska även ges möjlighet att ge sitt samtycke till cookies innan de lagras/hämtas.

Det finns olika typer av cookies

  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
  • En permanent cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.
  • En förstapartscookie kommer från den aktuella webbplatsen och placerar ut cookies i besökarens webbläsare.
  • En tredjepartcookie kommer från en annan webbplats och placerar ut cookies i besökarens webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera. Dessa kan inte stängas av i våra system men du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig för den här typen av cookies. Väljer du att göra det kan det innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar som de ska.

Vi använder även cookies för att kunna analysera trafiken på vår hemsida via Google Analytics. Cookien innehåller då information om ditt besök, vilka sidor du besökt osv. med syftet att förbättra vår webbplats och göra den mer anpassad för dig som besökare.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen samt annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel fullgöra samarbetsavtal och krav enligt bokförings- eller redovisningslagen. När vi endast har haft kontakt för att svara på en fråga sparar vi bara personuppgifterna för att kunna hantera ditt ärende, därefter raderas de.

Om du har frågor om hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon på info@odeshogs-foretagarforening.se.