För lokala entreprenörer i Ödeshög

Vår målsättning är att Ödeshögs Företagarförening ska vara det självklara valet som organisation och nätverk för lokala entreprenörer. Som förening ska vi utgöra ett betydande bollplank och vara samarbetspartner till Ödeshögs kommun i näringsrelaterade frågor.

Bli medlem

Våra medlemmar består av småskaliga företag inom ett flertal branscher. Ödeshög har en stark sammanhållning och ett positivt företagarklimat. Vi värnar om varandra och våra företagsträffar är välbesökta.
Vill du också bli en del av oss?